Income Tax Officer
Income Tax Officer Hans Raha Tha...

Clerk : Kya Hua ???

Officer : Sunny Leon Ki File Hai...

Clerk : Toh ???

Officer : Kapde Phenti Nahi Hai Aur Laundry Bill 11
Lacs Bataya Hai...!!!