झम्प्याचा बॉड़ी-स्प्रे (Zampya cha Body Spray)


झम्प्या बॉड़ी-स्प्रे मारून बस मध्ये
चढला. . .
.
.
.
.
एका मुलीने कमेंट पास केली - आज काल
फिनेलचा वापर जास्त होतोय ना.....?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
झम्प्या - तरी पण
माश्या काही पाठलाग नाही सोडत..
xD xD xD